Zoom-52 Vernier Caliper

posted on 14 Jan 2013 21:10 by nirankas in ZOOM directory Knowledge
 
 
 
 
 
ดีฮ้าฟ
 
 
 
 ช่วงนี้ครูได้ใช้เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์บ่อย วัดขนาดโน่นนี่นั่น
ส่วนตัวครูรู้สึกว่าคนที่คิดค้นเจ้าเครื่องมือนี้ขึ้นมาเป็นคนที่ฉลาดมาก
ทั้งใช้งานง่าย ไม่ต้องใส่ถ่าน ทนทาน ราคาก็ไม่แพง
และที่สำคัญ มันทำให้เราวัดขนาดของชิ้นงานเล็กๆได้อย่างแม่นยำ
ถึงระดับ 0.02 มิลลิเมตรเลยทีเดียว (เส้นผมคนมีขนาดราว 0.1 มิลลิเมตร)
ถ้างั้นคาบนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับ เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ กันนะนักเรียน
 
 
 
 
 
 
เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ มาจากคำศัพท์สองคำคือ เวอร์เนียร์ และ คาลิปเปอร์
คาลิปเปอร์ คือเครื่องมือวัดความยาวที่มีลักษณะเป็นปากคีบ
ส่วน เวอร์เนียร์ คือ สเกลที่ทำให้ใช้วัดขนาดได้แม่นยำขึ้น
สเกลนี้ คิดค้นโดย ปิแอร์ คาลิปเปอร์ ในปี ค.ศ. 1631 นู้น
  
เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ สามารถวัดขนาดได้หลากหลายวิธี
ทั้งวัดขนาดภายนอกโดยการเอาปากคีบไปคีบจับวัตถุ
ถ้าจะวัดขนาดรูด้านในก็เอาปากเล็กๆด้านบนไปถ่างใส่รู
ส่วนความลึกก็ใช้เข็มยันลงไปดังในภาพเล็กๆในภาพใหญ่ด้านบน
วิธีการอ่านค่านั้นง่ายมาก แบ่งเป็นสามขั้นตอนดังนี้
 
  
 
 
  
 
ขั้น